Avelsarbete är ett långsiktigt, pågående projekt därför är avelsplaneringen av mycket stor vikt för oss. Våra valpkullar planeras under längre tid och själva planeringsstadiet är väldigt spännande och även utvecklande. Det innefattar mycket kontakt med ägare och uppfödare till intressanta hanhundar, en hel del släktforskning och samling av viktig data så som uppgifter om hälsa och mentalitet hos närbesläktade hundar, utvärdering av ev. tidigare avkommor och mycket mer. Likaså med den egna tiken.

 

Vi använder hälsotestade och mentalbeskrivna hundar i vårt avelsarbete.

Hälsotesterna inkluderar HD/ED röntgen, Ataxi-test och hjärtundersökning. Givetvis tar vi hänsyn till hundarnas övriga hälsotillstånd, därför använder vi i största möjliga mån hundar över 3 år gamla då de flesta sjukdomar/defekter visar sig fram till cirka 3 års ålder.

När det kommer till HD och ED är det HD grad A, B och C som vi använder i avel, och ED 0 och ED 0/1-1/1. Hundar som är bärare av Ataxi paras givetvis med hundar som är fria.

 

För att uppnå en hållbar utveckling är det viktigt med avkommeutvärdering. Vi har valt att från och med 1.1.2015 låta HD/ED-röntgen och BPH/MH ingå i vårt valppris, för att få så många uppfödda hundar som möjligt röntgenundersökta och mentalbeskrivna.

 

Välkommen att kontakta oss vid frågor om vårt avelsarbete!

 

 

 

 

 

 

HD grad A

 

HD grad B

 

HD grad B/C

 

HD grad C

 

 

 

ED grad 0 (UA)

 

ED grad 1 (LBP)

 

 

 

 

 

 

 

Kennel RUFFWOOD © 2009-2014 | Olga Isaksson & Daniel Granbom | info@ruffwood.se